ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล