วิกฤตแล้งจัดฝูงลิงป่าเขาพังเหยยกกองทัพฝูงลิงบุกกินพืรไร่ชาวบ้านเสียหายหนักขยายวงกว้างไม่หยุด(คลิป)