วงจรปิดมัดไล่ล่า2โจ๋สุดเหิมหนักควงปืนไล่ยิงอรินับสิบห่างโรงพักไม่ถึง300เมตร(คลิป)