วงจรปิดมัดตามรวบหัวขโมยแสบงัดตู้ตามแผงลอยป่วนพังเสียหายบ่อยครั้งทั่วตลาดสด(คลิป)