ลามหนักคลัสเตอร์หลังน้ำท่วมลด อบต.ติดโควิดล็อกดาวเพิ่มปิดหมู่บ้าน-แหล่งท่องเที่ยวมอหินขาวสโตนเฮนจ์เมืองไทย!(คลิป)