ลานจอดรถบ้านจ้อง หมู่ 9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย