ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านหนองสังข์ในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน OTOP