รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองระดับประเทศวิชาวิทยาศาสตร์

ผลงานนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561