รับสมัคร สท. และ นายกเล็ก ทน.นครศรีธรรมราช วันแรกคึกคัก