รับวันเด็กแห่งชาติเปิดหมู่บ้านค่ายฝึกช้างแสนรู้เที่ยวชมประเพณีโบราณตักบาตรช้างคืนถิ่น(คลิป)