รับวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยผู้ว่าชัยภูมินำปชช.ใส่ชุดไทยสรงน้ำพระพุทธรูปอนุสาวรีย์เจ้าเมือง