รวมกลุ่มสร้างอาชีพทำหม่ำไส้กรอกชัยภูมิ ขายรับลมหนาวสู้แล้งสุดยอดของแซบอีสานสร้างรายได้งาม(คลิป)