ยกเลิกประกาศ กทม. ให้นั่งกินอาหารในร้านได้ถึง 3 ทุ่ม