มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นครฯ – ชาวบ้าน 21 ราย ผู้ถือครองที่ดินเดิม น้ำตาตกใน! ใช้เวลาต่อสู้มากว่า 30 ปี หลัง มวล.เมืองคอน เข้าแจ้งกรรมสิทธิ์ สุดท้ายสละให้เหลือเพียง 5 ไร่ หวั่นเกิดเหตุที่ดินทับซ้อน เตรียมร้อง”ธรรมนัส”