พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรรมทหารม้าที่ 2