พ่อเมืองคอน ตั้งเป้าผู้ติดเชื้อโควิด ไม่เกินวันละ 75 คน