พระธาตุนคร เชื่อผู้ใดครอบครองมีบุญวาสนา เป็นเจ้าคนนายคน