พยาบาลร่ำไห้ ถูกกักตัว หลังผู้ป่วยติดเชื้อปิดบังข้อมูล