ฝนยังตกไม่ทั่วฟ้าสถานการณ์ภัยแล้งป่าต้นน้ำชัยภูมิยังวิกฤตฝนทิ้งช่วงยังน่าห่วง(คลิป)