ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์. แนะปรับไทม์ไลน์. ให้ครอบคลุมชัดเจน