ผู้ว่าชัยภูมิเปิดแถลงด่วนยันอย่าหลงเชื่อข่าวลือแล้งหนักรพ.ขาดน้ำประปา(คลิป)