ผู้ว่าชัยภูมิสั่งเร่งตรวจสอบต้นตอที่มาปลาร้าคล้ายมีชิ้นส่วนหางงูปนมาด้วยเป็นการด่วนแล้ว