ผู้ว่าชัยภูมิประกาศจังหวัดขอความร่วมมืองดทำนาปรังวิกฤตกระทบประปาขาด