ผู้ประกอบการโวย บริษัทติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าราคากว่า150ล้านใช้การไม่ได้