ผู้นำศาสนาอิลาม ช็อก!หมดสติล้มกลางพิธีละหมาดเสียชีวิต