ผู้นำชุมชนชาวชัยภูมิฮือแสดงพลังปกป้องสถาบันขอกลุ่มคนคิดล้มล้างยุติการกระทำเด็ดขาด!(คลิป)