ผู้การฯเมืองคอนเมิน โควิด-19 ล่าตัวโจรใจบาปขโมยเงินทำบุญวัด