ผนึกพลังท้องถิ่นชัยภูมิลงMOUเดินหน้าปักกลดล้างยาเสพติด100หมู่บ้านเป้าหมาย