ปูพรมเข้มลดค่าPM2.5ใน7อำเภอรวมพลังจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่าชัยภูมิเสี่ยงวิกฤตซ้ำซากทุกปี(คลิป)