ปล่อยขบวนยานพาหนะจิตอาสาต้านภัยแล้งชัยภูมิประกาศพื้นที่ประสบภัยทั่วจังหวัดทั้ง16อำเภอ(คลิป)