#ประกาศเจตนารมย์ #การเมือง #การต่อต้านการทุจริต #กกต. #หนองบัวลำภู #โค้งสุดท้าย