นำทีมลงพื้นที่นครพนมพบประชาชน สร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม