นักประดานน้ำ เปิดประตู่น้ำให้ระบายเพื่อช่วยเกษตรกร