นครฯ-ยอดติดโควิดพุ่ง! 67 ราย นร.ศาสนาจากยะลา ติดเชื้อ 2 จาก 11 คน