ต่มตุ๋น

นครฯ- ถลกหน้ากาก เปิดฉากกระบวนการต้มตุ๋น ‘หลอกซื้อพริก’ เชิดเงินสูญกว่า 2 ล้าน นักการเมืองเอี่ยว