ตามรอยช้างเผือกถวายราชวงศ์จักรีคู่เมืองชัยภูมิสืบสานพิธีโบราณถวายช้างงานเจ้าพ่อพญาแลมีให้ชมหนึ่งเดียวในโลก(คลิป)