ช่วยเหลือตัวเองส่งสัญญาณแตรและปลดล็อคประตูตัวรอดเด็กติดในรถ