ชื่นชมผ่านไปด้วยดีชาวชัยภูมิทุกภาคส่วนระดมลดผลกระทบผันน้ำท่วมแก้แล้งพาไปดูรวมข่าวรอบรั้วเมืองชัยภูมิ(คลิป)