ชาวโนนสะอาดวอนเร่งแก้ปัญหาบ่อขยะส่งกลิ่นลอบเผาสร้างมลพิษค่าPM 2.5!(คลิป)