ชาวหัวสะพานกว่า 2 พันคนโวยประปาหมู่บ้านสร้างเสร็จกว่าครึ่งปียังใช้การไม่ได้