ชาวสระพัง3หมู่บ้านสุดทนโวยประปาขุ่นส่งกลิ่นเหม็นอาบเกิดโรคผิวหนังคันทั่วหมู่บ้าน