ชาวบ้านเข้าป่าหาหน่อไม้เจองูใหญ่ตกใจวิ่งหนีพลัดตกหน้าผาสูงกว่า40เมตรดับ!(คลิป)