ชาวบ้านวอนเร่งช่วยพบกวางน้อยบาดเจ็บโผล่หลงป่าเข้ามาในหมู่บ้าน