ชาวบ้านผู้สูงอายุชัยภูมินับพันแห่ให้ จนท.ช่วยลงทะเบียนยังรับเงินเราชนะไม่ได้ล้นธนาคาร!(คลิป)