ชาวนาฝายสุดทนเดือดร้อนหนักประปาไม่ไหลขาดน้ำใช้นานนับสัปดาห์