ชาวนาชัยภูมิหันปลูกพริกสู้แล้งหวังพอมีรายได้เสริมเตรียมรับมือพิษแล้งหนักยาวถึงปีหน้า(คลิป)