ชาวซับพระไวย์แล้งหนักประปาไม่ไหลนานนับสัปดาห์ขาดน้ำหนัก