ชาวช่อระการวมใจพาเยาวชนเข้าวัดสืบสานงานบุญผะเหวดปลุกสำนึกรู้จักการให้ทานคึกคัก(คลิป)