ชาวชัยภูมิ “ลพ.ไพศาล” ชวนนำร่องวันปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะถวายปีมหามงคลวิสาขบูชา