ชาวชัยภูมิรวมใจเตรียมความพร้อมสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักสุดยอดน้ำศักดิ์สิทธิ์